Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी

राजविराज, सप्तरी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी

राजविराज, सप्तरी

राहदानि आएको बुझ्ने तरिका

2075-11-19

2075-11-19


यदि तपाइले MRP को लागि आबेदन दिनुभएको छ र MRP तयार भै आए नआएको बुझ्न चाहनुहुन्छभने NTC को कुनैपनि फोनबाट १६१८०३१५२०१७४ मा सिधा डायल गरी यस कार्यालयको नोटिस बोर्ड सेवाबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ।