Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी

राजविराज, सप्तरी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी

राजविराज, सप्तरी

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी

ठेगाना : राजविराज, सप्तरी

फोन नं : ०३१-५२०१७४

फ्याक्स : ०३१-५२०६२४

इमेल : daosaptari1@gmail.com

मातहतका कार्यालयहरु