Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी

राजविराज, सप्तरी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी

राजविराज, सप्तरी

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७७ सप्तरी


मिति विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७७ सप्तरी विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-08-17 विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७७ सप्तरी
1 महिना अगाडी

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस