Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी

राजविराज, सप्तरी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी

राजविराज, सप्तरी

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम २०७६ कार्तिक देखि पौष मसान्त सम्म