Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी

राजविराज, सप्तरी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी

राजविराज, सप्तरी

जन्मको आधारको नागरिकता सम्बन्धी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।०१।२४ गते भएको अन्तरिम आदेश

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस