Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी

राजविराज, सप्तरी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी

राजविराज, सप्तरी

किशाेर कुमार राम


किशाेर कुमार राम


किशाेर कुमार राम
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा नागरिकता तथा प्रतिलिपि शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9852820366
ठेगाना Phulwariyakhadak 10, सप्तरी
बहाल मिति २०७५ चैत्र २४