Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी

राजविराज, सप्तरी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी

राजविराज, सप्तरी

आनन्द कुमार ठाकुर


आनन्द कुमार ठाकुर


आनन्द कुमार ठाकुर
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा गुनासो सुनुवाई तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9852821577
ठेगाना Biratnagar 8, मोरङ्ग
बहाल मिति N/A