Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी

राजविराज, सप्तरी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी सँग सम्बन्धित विवरण २०७६ श्रावण देखि २०७६ असोज मसान्त सम्म