Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी

राजविराज, सप्तरी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

आनन्द कुमार ठाकुर

  • आनन्द कुमार ठाकुर

आनन्द कुमार ठाकुर


आनन्द कुमार ठाकुर
प्रशासकीय अधिकृत

पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9852821577
ठेगाना Biratnagar 8, मोरङ्ग
बहाल मिति N/A